Zarządzanie kartami w Firefoksie dla Androida

Firefox dla Androida umożliwia łatwe tworzenie i zarządzanie wieloma kartami. Ten artykuł pokaże ci, jak to się robi.

Możesz teraz grupować karty w Kolekcje. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się ze stroną Kolekcje w aplikacji Firefox.

Gdzie są moje karty?

Wszystkie otwarte karty są przechowywane w tacce z kartami, w tym miejscu można również otworzyć nową kartę.

Android tray - grid

Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

Android address bar

Karty prywatne

Możesz również przeglądać strony w trybie przeglądania prywatnego, jeśli nie chcesz, aby Firefox zapamiętywał historię przeglądania lub wyszukiwania. Do przeglądania i otwierania kart prywatnych służy osobny zasobnik.

Aby wyświetlić otwarte karty prywatne:

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij ikonę maski fxios 13 pb, aby wyświetlić karty otwarte w trybie prywatnym.

Zsynchronizowane karty

Po skonfigurowaniu darmowego konta Firefoksa możesz synchronizować zakładki, loginy i hasła, otwarte karty i historię przeglądania między urządzeniami. Do przeglądania i otwierania zsynchronizowanych kart służy osobny zasobnik kart.

Aby wyświetlić zsynchronizowane karty:

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij ikonę synchronizacji Firefox iOS 39 Synced icon aby wyświetlić swoje zsynchronizowane karty.

Jak otworzyć kartę?

Otwarcie nowej karty

Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

Android address bar

 • Aby otworzyć nową kartę, stuknij przycisk FenixNewTab w prawym dolnym rogu tacki kart.
 • Aby otworzyć nową kartę w trybie prywatnym, stuknij ikonę maski, a następnie stuknij przycisk +Prywatna.

Otwarcie odnośnika w nowej karcie

 1. Aby otworzyć odnośnik w nowej karcie, przyciśnij długo odnośnik, aby wywołać menu kontekstowe.
 2. Następnie wybierz z menu opcję Otwórz odnośnik w nowej karcie, albo wybierz Otwórz odnośnik w prywatnej karcie aby otworzyć odnośnik w trybie prywatnym.
 3. Aby szybko przejść do nowej karty, stuknij opcję Przejdź, która na chwilę pojawi się po otwarciu nowej karty.

Przeładowanie otwartej karty

Aby przeładować kartę, wystarczy przeciągnąć w dół od góry ekranu podczas przeglądania karty. Spowoduje to odświeżenie strony internetowej i wyświetlenie wszelkich nowych informacji lub zmian.

Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Stuknij ikonę menu menu-icon-android po prawej stronie paska adresu.
 2. Stuknij Ustawienia
 3. Stuknij Dostosuj.
 4. W sekcji Gesty, stuknij przełącznik opcji Pociągnięcie w dół odświeża.

Zmiana widoku listy otwartych kart

Możesz przeglądać swoje otwarte karty w Widoku listy lub Widoku siatki.

Android tray - grid Android tab tray - list

Aby zmienić sposób, w jaki wyświetlane są twoje otwarte karty:

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij przycisk menu z trzema kropkami w tacce kart.

  FenixTabsMenutab settings menu 89
 3. Wybierz Ustawienia kart.
 4. W sekcji Wygląd kart zaznacz widok Lista lub Siatka.

Ponowne otwarcie uprzednio zamkniętych kart

Uwaga: Karty otwarte w trybie prywatnym nie zapisują się w historii, więc nie mogą być przywrócone.
 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij przycisk menu z trzema kropkami w tacce kart.

  FenixTabsMenutab settings menu 89
 3. Stuknij Ostatnio zamknięte karty.
 4. Stuknij kartę, którą chcesz przywrócić.
Podpowiedź: Możesz również wyświetlić swoje ostatnio zamknięte karty w panelu Historia.
 1. Stuknij ikonę z trzema kropkami obok paska adresu.
  Fenix79Menu
 2. Wybierz Historia.
 3. Pojawi się lista ostatnio odwiedzonych stron. Stuknij przycisk z trzema kropkami przy stronie, którą chcesz ponownie otworzyć.
 4. Stuknij Otwórz odnośnik w nowej karcie, ewentualnie wybierz Otwórz odnośnik w prywatnej karcie aby otworzyć odnośnik w prywatnej karcie.

Jak zamknąć karty?

Zamknięcie otwartej karty

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Będąc w tacce kart, stuknij x przy karcie, którą chcesz zamknąć.
 3. Pojawi się na krótko powiadomienie Zamknięto kartę; stuknij Cofnij aby przywrócić tę kartę.

Zamknięcie wszystkich otwartych kart

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij przycisk menu z trzema kropkami w tacce kart.

  FenixTabsMenutab settings menu 89
  FenixTabsMenu
 3. Wybierz Zamknij wszystkie karty
 4. Pojawi się na krótko powiadomienie Zamknięto karty; stuknij Cofnij aby przywrócić te karty.

Automatyczne zamykanie otwartych kart

Możesz ustawić, by Firefox dla Androida automatycznie zamykał karty po jednym dniu, tygodniu lub miesiącu. Domyślnie Firefox samodzielnie nie zamyka żadnych kart. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować automatyczne i regularne zamykanie kart.

Nieaktywne karty

Karty, których nie odwiedzono od dwóch tygodni są przenoszone do sekcji nieaktywnych. To ustawienie jest włączone domyślnie. Aby je zmienić:

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij przycisk menu z trzema kropkami w tacce kart.

  FenixTabsMenutab settings menu 89
 3. Stuknij Ustawienia kart.
 4. W sekcji Przenoszenie starych kart do nieaktywnych, stuknij przełącznik opcji Karty, których nie odwiedzono od dwóch tygodni są przenoszone do sekcji nieaktywnych aby to wyłączyć (szary) lub włączyć (fioletowy).
Android move tabs to inactive setting

Ręczne zamknięcie nieaktywnych kart

 1. Stuknij ikonę Tab icon - Mobile karty po prawej stronie paska adresu, by otworzyć tackę kart. Liczba w ikonie wskazuje, ile masz otwartych kart.

  Android address bar
 2. Stuknij ikonę kosza sekcji Nieaktywne karty aby zamknąć wszystkie karty w tej sekcji.
 3. Możesz również stuknąć strzałkę w dół obok sekcji Nieaktywne karty, aby rozwinąć listę kart i zamykać je pojedynczo.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji