Súkromné prehliadanie vo Firefoxe pre iOS

Tento článok môže byť neaktuálny.

V anglickej verzii článku, z ktorej vychádza táto jazyková verzia, bola urobená významná zmena. Dokedy nebude aktualizovaná, môžete sa pozrieť na: Private Browsing in Firefox for iOS

Firefox vám umožňuje prehliadať na vašom iPhone alebo iPade bez toho, aby ukladal vašu históriu prehliadania. Otvorte toľko súkromných kariet, koľko potrebujete a jednoducho prepínajte medzi bežným a súkromným prehliadaním.

O režime Súkromné prehliadanie

V režime Súkromné prehliadanie Firefox neukladá históriu prehliadania, cookies, heslá, nastavenia stránok a dočasné súbory. Záložky, ktoré v režime Súkromné prehliadanie vytvoríte vám zostanú aj po jeho ukončení.

Súkromné prehliadanie neznamená, že prehliadate internet anonymne. Váš poskytovateľ internetu ale aj samotné servery môžu stále sledovať, aké stránky ste navštívili.

Použitie režimu Súkromné prehliadanie

Ak chcete použiť režim Súkromné prehliadanie, jednoducho pomocou tohto návodu otvorte súkromnú kartu.

 1. Ťuknite na ikonu karty v spodnej časti obrazovky.

  new tab ios 10
 2. Ak chcete začať prehliadať v režime Súkromné prehliadanie, ťuknite na tlačidlo masky v ľavom dolnom rohu obrazovky. Pri zapnutom režime Súkromné prehliadanie maska sfialovie.
  Private browsing bar iOS 29
 3. Novú súkromnú kartu otvoríte ťuknutím na ikonu +.


Tip: Ak chcete otvoriť odkaz na súkromnej karte, podržte odkaz až dokiaľ sa neobjaví ponuka a potom ťuknite na možnosť Otvoriť na novej súkromnej karte.

Zobrazenie otvorených súkromných kariet

Postup na zobrazenie vašich otvorených súkromných kariet:

 1. Ťuknite na ikonu karty v spodnej časti obrazovky.

  new tab ios 10
 2. Ak ešte nemáte zapnutý režim Súkromné prehliadanie, urobte tak ťuknutím na tlačidlo masky, ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu obrazovky.
  Private browsing bar iOS 29
 3. Zobrazí sa vám zoznam otvorených Súkromných kariet.
 4. Ťuknutím na kartu zobrazíte danú stránku, ťuknutím na x kartu zavriete. Karty ostanú otvorené dokiaľ ich nezavriete ťuknutím na x.

Ukončenie režimu Súkromné prehliadanie

Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehliadaniu, ťuknite na fialovú masku (po ukončení režimu Súkromné prehliadanie by tlačidlo masky malo byť čierne).

Private browsing bar iOS 29
Vaše súkromné karty ostanú otvorené až dokiaľ ich nezavriete. Postup na automatické zatvorenie všetkých súkromných kariet pri návrate do bežného režimu prehliadania nájdete v článku Automatické zavretie súkromných kariet pri odchode z režimu Súkromné prehliadanie.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie