Vyhľadajte odpoveď

Vyhnite sa podvodom s podporou. Nikdy vás nebudeme žiadať, aby ste zavolali alebo poslali SMS na telefónne číslo alebo zdieľali osobné informácie. Nahláste prosím podozrivú aktivitu použitím voľby “Nahlásiť zneužitie”.

Learn More

Browser Background color on "New Tab" selections

more options

My background color is black, even though I have it set to white under "fonts and colors". Text is set to black, and background is set to white. But the background is actually black. I don't know why it is black when it is set to be white. Thanks for any help.

My background color is black, even though I have it set to white under "fonts and colors". Text is set to black, and background is set to white. But the background is actually black. I don't know why it is black when it is set to be white. Thanks for any help.

Vybrané riešenie

You can modify this pref on the about:config page.

  • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
    Dark (0), light (1), system (2) or browser (3).
Čítať túto odpoveď v kontexte 👍 1

Všetky odpovede (3)

more options

In your Firefox Settings/Extensions, check if you're running the 'Firefox Color' extension. If so Disable it. Also check Firefox Settings/Themes and Enable an appropriate theme.

more options

Vybrané riešenie

You can modify this pref on the about:config page.

  • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
    Dark (0), light (1), system (2) or browser (3).
more options

Thank you both so much, appreciate the help