Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox will not update stored passwords

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I work on a number of sites which require me to change the password on expiration.

Firefox recognizes that the password has changed on my next login and asks me if I want to update the stored PW - I click on the "Update" button, but the stored password never gets updated.

The only way I have found around this is to go into the stored password manager and change the PW manually there - that works, but the automated method does not.

What do I need to do to resolve this issue?

I work on a number of sites which require me to change the password on expiration. Firefox recognizes that the password has changed on my next login and asks me if I want to update the stored PW - I click on the "Update" button, but the stored password never gets updated. The only way I have found around this is to go into the stored password manager and change the PW manually there - that works, but the automated method does not. What do I need to do to resolve this issue?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Did you check for issues caused by an extension?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

See also: