Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I get Thunderbird to send he spam emails to the spam folder?

  • 1 përgjigje
  • 19 e kanë hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga user01229325

more options

I am getting junk emails in my inbox!! What do I need to do to get Thunderbird to automatically send junk to the junk folder?

I am getting junk emails in my inbox!! What do I need to do to get Thunderbird to automatically send junk to the junk folder?

Ndryshuar nga dmc81735

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Thunderbird uses Junk Controls. It does not use Spam folders or even the word Spam. http://kb.mozillazine.org/Thunderbird_:_Tips_:_Compacting_Folders

Your providers spam filter or some other spam filter that you have on your computer might use a spam folder.