Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Open new tab on the left, not on the right of the tab bar

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 18 parje
  • Përgjigjja më e re nga #367259

more options

How to set Firefox to open new tabs on the left, not on the right of the tab list?

Hyperlink is ok, it opens on the right of the current tab, but not the Ctrl+T or when opening link from the pinned tab. Tab is placed to the far right. Current setup is not logical. If pinned tabs (important ones which you visit often) are on the beginning, and the tabs you are actively working on are on the opposite end of the tab bar. You want to open new tabs near the pinned ones.

How to set Firefox to open new tabs on the left, not on the right of the tab list? Hyperlink is ok, it opens on the right of the current tab, but not the Ctrl+T or when opening link from the pinned tab. Tab is placed to the far right. Current setup is not logical. If pinned tabs (important ones which you visit often) are on the beginning, and the tabs you are actively working on are on the opposite end of the tab bar. You want to open new tabs near the pinned ones.

Ndryshuar nga #367259

Krejt Përgjigjet (1)

more options

try to go to new tab and open page "about:config" and search for: browser.tabs.insertAfterCurrent and double click the "false"value changing to "true"