Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I am stuck with a pop up notification which doesnt let me use prime video

more options

I want you guys help me out of this so that i can watch movies in prime video and i am using the firefox latest version

I want you guys help me out of this so that i can watch movies in prime video and i am using the firefox latest version
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

karthikkaushik1111 said

Update the addon (widevine content decryption module) it will fix the problem
Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

karthikkaushik1111 said

Update the addon (widevine content decryption module) it will fix the problem

Ndryshuar nga karthikkaushik1111