Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

recently I have been rebulding the PW list. I have saved my banks P.W. in the past however i think i have clicked the "do not save" for my most used site. How do I get FF to ask me to save my banks password?

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

ff asked once to save the PW a website. I clicked "Not Now" However FF has not asked me to save PW on this particular site. FF does ask on different and new sites. I have checked the "Exceptions" log in the Security tab, it is empty.

ff asked once to save the PW a website. I clicked "Not Now" However FF has not asked me to save PW on this particular site. FF does ask on different and new sites. I have checked the "Exceptions" log in the Security tab, it is empty.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

If you've already made sure to clear the log from the Exceptions list, then try clearing all your history and cache. Restart your browser and revisit the website. Hope that works.

more options

The website may be using autocomplete=off to prevent Firefox from saving the name and password.

You can remove autocomplete=off with a bookmarklet to make Firefox save the name and password.