Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

New password.

  • 2 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Firefox doesn't ask if I want to save my new password in my Yahoo mail.

Yahoo mail recently made us change pw and now I have to erase the old one and type in my FULL pw before opening my mail. (every day) Listed in FF security, my Yahoo mail pw is not current.

Firefox doesn't ask if I want to save my new password in my Yahoo mail. Yahoo mail recently made us change pw and now I have to erase the old one and type in my FULL pw before opening my mail. (every day) Listed in FF security, my Yahoo mail pw is not current.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

You may wish to consider whether or not it is wise to store the Yahoo password on Firefox.

If you do decide to do so then you may need to use a bookmarklet or an extension to help you do that, after deleting the current password.

more options

Also make sure to use a Master Password in Firefox to protect your stored passwords.