Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Artikuj të Zgjedhur

Përditësoni Firefox-in me versionin më të ri

Përditësoni Firefox-in me versionin më të ri

Firefox-i përditësohet vetvetiu, por mund bëni kurdo një përditësim dorazi. Mësoni se si ta përditësoni nën Windows, Mac ose Linux.

Dritarja Të Dhëna Faqeje -Shihni hollësi teknike rreth faqes ku gjendeni

Dritarja Të Dhëna Faqeje -Shihni hollësi teknike rreth faqes ku gjendeni

Dritarja Të Dhëna Faqeje ju jep hollësi rreth faqes në të cilën gjendeni, të tilla si: dëshmi sigurie, kartela media të përdorura në të, lejet që i janë dhënë dhe prurjet web që përmban.