Auto-close open tabs in Firefox for Android

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Some users accumulate numerous open tabs over time and do not want to have to manually close them. You can enable Firefox for Android to automatically close tabs after one day, one week or one month. Firefox won’t auto-close tabs by default.

Change your auto-close tab settings

  1. Tap the Tab icon - Mobile tab icon next to the address bar to visit the tabs tray. The number indicates how many open tabs you have.

    Android address bar
  2. Tap the three-dot menu button in the tabs tray.
  3. Tap the three-dot menu button in the tabs tray.

    FenixTabsMenutab settings menu 89
  4. Tap Tab settings to open the tab configurations page.
  5. Under Close tabs, select a time period. Open tabs not visited longer than the selected period will be closed automatically.
Android close tabs setting

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer