Difficulties opening or using a website in Firefox Focus for Android 100

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

You may find that webpages do not work correctly in Firefox Focus for Android 100. This is due to the website not updating to accommodate version numbers with three characters.

If this impacts a website that you use often, there is a temporary workaround:

  1. Install Firefox Focus for Android Nightly from the Google Play store following this guide. This app will be separate to the Firefox Focus for Android you normally use and you can remove this app later if you wish.
  2. Type about:config in the address bar and press Enter to go to the about:config page.
  3. Search for the network.http.useragent.forceVersion preference.
  4. Click the field below the preference and set its value to 99 and tap the return key.
  5. Close and reopen Firefox Focus for Android Nightly.

To help Mozilla identify the websites where this issue is occuring, it would be appreciated if you could complete this form.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer