Download photos and files on Firefox for iOS

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Firefox makes it easy to download photos and PDF files on your iPhone or iPad. The downloads panel on the Firefox home screen makes it easy to find the files you downloaded.

Download files

 1. Tap and hold on a download link on a web page to bring up a menu of actions for that link.
 2. Select Download Link.
 3. Tap Download Now in the prompt that appears at the bottom of the screen.
  download prompt ios
 4. A progress bar will appear to show you the status of your download. To cancel the download, tap the X to the right of the progress bar.
 5. When your download is complete, a Downloads button will appear.

Access downloaded files

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 37

 2. Tap Your Library 57 library icon.
 3. Tap the Downloads icon download icon 57.

Share or delete a downloaded file

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 37

 2. Tap Your Library 57 library icon.
 3. Tap the Downloads icon download icon 57.
 4. Swipe left on the file you want to share. The Share and Delete buttons will appear.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer