Hide Images in Firefox for iOS

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

You can hide or block images from showing on a page in Firefox for iOS if you have a slow connection or want to avoid using larger amounts of data.

How to Block or Show Images

  1. Tap the menu icon Menu button at the top or bottom of the screen.
  2. Tap Settings.
  3. Tap the Block Images toggle to blue (Hide Images for older versions) to block and hide images while loading a page. Tap the toggle again to turn this feature off and show images when loading a page.
  4. Tap Done at the top of the screen.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer