Aktivera/inaktivera sparade inloggningar, inloggningssynkronisering och autofyllning för inloggning i Firefox Preview

Med Firefox Preview kan du spara inloggningar och automatiskt fylla i dem om du har aktiverat spara och autofyll. Så här ändrar du dina inställningar.

Aktivera/inaktivera sparade inloggningar

 1. Tryck på menyknappen.

  Meny Fx 5Meny android firefox 89
 2. Tryck på Inställningar
 3. Tryck på Inloggningar och lösenord .
 4. Tryck på Spara inloggningar och lösenord.
 5. Välj något av följande:
  • Fråga för att spara - Här kan du välja vilka inloggningar du vill spara.
  • Spara aldrig - Kommer inte att spara inloggningar eller fråga dig
Tips Aktivera autofyll för att automatiskt fylla i dina sparade inloggningar när du besöker en webbplats.

Visa sparade inloggningar

Dessa inkluderar inloggningar som du har sparat när du använder Firefox samt synkroniserade inloggningar från Firefox på andra enheter.

 1. Tryck på menyknappen.

  Meny Fx 5Meny android firefox 89
 2. Tryck på Inställningar
 3. Tryck på Inloggningar och lösenord .
 4. Tryck på Sparade inloggningar.
 5. Tryck på någon av inloggningarna i listan för att se eller kopiera den.

Synkronisera inloggningar

Om du aktiverar det här alternativet kan du komma åt dina inloggningar på alla synkroniserade enheter.

 1. Tryck på menyknappen.

  Meny Fx 5Meny android firefox 89
 2. Tryck på Inställningar
 3. Tryck på Inloggningar och lösenord .
 4. Tryck på Synkronisera inloggningar.
 5. Följ stegen på skärmen för att para din enhet via en QR-kod eller via e-post.

Aktivera autofyll

 1. Tryck på menyknappen.

  Meny Fx 5Meny android firefox 89
 2. Tryck på Inställningar
 3. Tryck på Inloggningar och lösenord .
 4. Tryck på reglaget bredvid Autofyll för att slå på eller stänga av den.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer