Manage saved passwords in Firefox for Android

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

With Firefox you can sync saved logins across devices by using your Firefox Account. Then if you've enabled saving and autofill, login data can be autofilled when you are visiting a saved site that has a saved login. Learn more about how to change these settings.

Enable/disable saved logins

 1. Tap the menu button. Settings icon in address bar in android

 2. Tap Settings.
 3. Select Logins and passwords in the General section.
 4. Tap Save logins and passwords.
 5. Choose one of the following:
  • Ask to save - Allows you to choose which logins to save.
  • Never save - Will not save logins nor prompt you.
Tip: Turn on autofill to automatically fill in your saved logins when you visit a website.

View, copy and delete saved logins

These includes logins you've saved while using Firefox as well as synced logins from Firefox on other devices.

 1. Tap the menu button. Settings icon in address bar in android

 2. Tap Settings.
 3. Select Logins and passwords in the General section.
 4. Tap Saved logins. You may need to enter your device password to view the saved login data.
 5. Tap on any of the logins on the list to view or copy it.
 6. Tap on the trash can icon to delete the selected login. If you use Sync, that login will be deleted on all your synchronized devices.
To sort your logins, tap Saved logins to expand the menu. From here, you can sort by name (A-Z) or by date of last use.

Sync logins

Turning on this option lets you access your logins across all synced devices.

 1. Tap the menu button. Settings icon in address bar in android

 2. Tap Settings.
 3. Select Logins and passwords in the General section.
 4. Tap Sync logins.
 5. Follow the steps on the screen to pair your device via a QR code or by email login.
 6. You can view when the last sync occurred, the device name and also choose what data to sync.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer