Samlingar i Firefox

Med Firefox för Android-appen kan du gruppera och organisera flikar i valfri gruppering (till exempel shopping, nyheter, resor osv.). Du kan skapa och namnge dina egna "Samlingar" och lägga till sidor i dem när du surfar.

Du kan använda samlingar för att gruppera liknande sökningar, webbplatser och flikar för snabb åtkomst senare.

Skapa en ny samling

 1. Öppna sidan du vill lägga till i samlingen.
 2. Tryck på menyknappen.

  Meny Fx 5Meny android firefox 89
 3. Tryck på Spara i samling.
 4. Om du inte har några samlingar ännu, ge den nya samlingen ett namn och bekräfta.
  Om du redan har samlingar trycker du på Lägg till ny samling, ger den ett namn och bekräftar.

Samlingen visas i avsnittet Samlingar på startskärmen.

Lägga till en flik i en befintlig samling

 1. Öppna sidan du vill lägga till i samlingen.
 2. Tryck på menyknappen.

  Meny Fx 5Meny android firefox 89
 3. Tryck på Spara i samling.
 4. Tryck på samlingen där du vill lägga till fliken.

Välj och lägg till flera flikar i en samling

 1. Tryck på numret bredvid adressfältet för att se dina öppna flikar.
  FenixViewTabs
 2. Tryck på menyknappen med tre punkter i flikfältet.
 3. Tryck på Spara i samling.
 4. Tryck på flikarna du vill spara.
  selecttabs
 5. Tryck på Spara längst upp till höger.
 6. Om du inte har några samlingar ännu, ge den nya samlingen ett namn och tryck på OK.
  Om du redan har samlingar, tryck antingen på en befintlig samling eller tryck på Lägg till ny samling, ge den en namn och tryck på OK.

Byta namn på samlingar

 1. I avsnittet Samlingar på startskärmen trycker du på samlingen du vill byta namn på.
 2. Tryck på de tre punkterna till höger om samlingen.
 3. Tryck på Byt namn på samling.
 4. Ange ett nytt namn i textfältet och bekräfta.

Samlingen visas i avsnittet Samlingar med det nya namnet.

Dela samlingar

 1. I avsnittet Samlingar på startskärmen trycker du på samlingen du vill dela.
 2. Tryck på delningsikonen FxPreview-share-icon som visas bredvid samlingen.
 3. Tryck på en app från listan över appar som visas.

Ta bort objekt från samlingar

 1. I avsnittet Samlingar på startskärmen trycker du på en samling för att visa dess flikar.
 2. Tryck på X till höger om en flik för att ta bort den från samlingen.

Ta bort samlingar

 1. I avsnittet Samlingar på startskärmen trycker du på samlingen du vill ta bort.
 2. Tryck på de tre punkterna till höger om samlingen.
 3. Tryck på Ta bort samling.
 4. Tryck på Ta bort från popup-fönstret som visas.

Skapa nya samlingar

Så här skapar du nya samlingar:

 1. Öppna en ny flik genom att trycka på ikonen + i avsnittet Öppna flikar på startskärmen.
 2. Ange ett nyckelord eller URL i adressfältet.
 3. Tryck på de tre punkterna längst ner på skärmen.
 4. Tryck på Spara i samling.
 5. Tryck på Lägg till ny samling.
  Hoppa över det här steget och fortsätt till nästa steg om det är första gången du skapar en samling eftersom knappen Lägg till ny samling inte visas.
 6. Ange ett namn för den nya samlingen i textfältet som visas.
 7. Tryck på Klar från ditt virtuella tangentbord.

Samlingen visas nu i avsnittet Samlingar på startskärmen.

Lägga till flikar i befintliga samlingar

Så här lägger du till flikar i en befintlig samling från startskärmen:

 1. Tryck på knappen Spara i samling i avsnittet Öppna flikar på startskärmen.
 2. Tryck på någon av kryssrutorna för motsvarande flikar som du vill lägga till i den befintliga samlingen eller tryck på Välj alla för att lägga till alla flikar.
 3. Tryck på Spara.

Så här lägger du till nya flikar i en befintlig samling från skärmen välj samling:

 1. Öppna en ny flik genom att trycka på ikonen + i avsnittet Öppna flikarpå startskärmen.
 2. Ange ett nyckelord eller URL i adressfältet.
 3. Tryck på de tre punkterna längst ner på skärmen.
 4. Tryck på Spara i samling.
 5. Tryck på en befintlig samling.

Byta namn på samlingar

Så här byter du namn på din samling:

 1. Tryck på de tre punkterna till höger om samlingen som behöver döpas om i avsnittet Samlingar på startskärmen.
 2. Tryck på Byt namn på samling.
 3. Ange ett nytt namn i textfältet som visas.
 4. Tryck på Klar från ditt virtuella tangentbord.

Samlingen visas nu i avsnittet Samlingar med det nya namnet.

Dela samlingar

 1. Tryck på delningsikonen FxPreview-share-icon som visas bredvid samlingen som behöver delas i avsnittet Samlingar på startskärmen.
 2. Tryck på en app från listan över appar som visas.

Ta bort objekt från samlingar

För att ta bort objekt från din samling, tryck på x till höger om fliken i Samlingar på startskärmen.

Ta bort samlingar

 1. Tryck på de tre punkterna till höger om samlingen som måste tas bort i avsnittet Samlingar på startskärmen.
 2. Tryck på Ta bort samling.
 3. Tryck på Ta bort från popup-bekräftelsen som visas.

Se även

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer