Signerade tillägg i Firefox för Android

När du installerar ett tillägg så kontrollerar Firefox att det har blivit verifierat eller "signerat" innan du fortsätter. Osignerade tillägg har inte blivit granskade av Mozilla och kan därför orsaka säkerhetsproblem. Om ett tillägg är osignerat kommer Firefox att visa ett varningsmeddelande och förhindra att tillägget installeras.

Tilläggssignering fokuserar bara på skadlig kod och kapning av webbläsare. Den kontrollerar eller censurerar inte innehållet som du väljer att titta på.

Varför behöver tillägg bli verifierade?

Tillägg som ändrar din webbläsares inställningar utan din tillåtelse eller stjäl din information har blivit väldigt vanliga. För att skydda dig från dessa attacker så måste utvecklarna följa säkerhetsföreskrifterna innan Mozilla signerar dem.

Utvecklare: För att lära sig mer om tillägg och signeringsriktlinjer, läs Signing and distributing your add-on och Review Policies på Mozilla utveklingsnätverk.

Var hittar jag signerade tillägg?

Alla tillägg som finns på addons.mozilla.org signeras innan de listas.

Tillägg som visas på andra webbplatser kan vara eller inte vara signerade av Mozilla. Firefox låter dig installera tillägg från andra webbplatser om de följer add-on safety guidelines.

Åsidosätta tilläggssignering (avancerade användare)

Du kan tillfälligt åsidosätta inställningen att signering krävs genom att ändra inställningen xpinstall.signatures.required till false på sidan about:config. Support är inte tillgängligt om du ändrar någon av dessa inställningar så du gör det på egen risk. Signering blir obligatorisk och utan möjlighet att stänga av i Firefox 47 beta och utgivna versioner. För detaljer, läs Mozilla blogg.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer