View articles recommended by Pocket on your Firefox for Android homepage

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.
Note: Your Firefox language must be set to English (Canada) or English (United States) to receive Pocket article recommendations.

You can view articles and topics recommended by Pocket on your Firefox for Android homepage. Pocket is a free service that makes it easy to discover great content that’s personalized to your interests. Pocket recommendations are turned on by default for U.S. and Canada.

Pocket article recommendations will appear under Thought-provoking stories. You can also browse content under Stories by topic.

Pocket content recommendations on Android

To turn Pocket recommendations on or off:

  1. Tap Customize homepage at the bottom of your homepage.
  2. Tap the switch next to Pocket to turn it on (purple) or off (gray).

Pocket content setting on Android

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer