View recent bookmarks and searches on your Firefox for Android homepage

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Your personalized Firefox homepage on Android makes it easy for you to pick up where you left off after your last browser session. You can access your recently saved bookmarks and recent searches from your homepage.

View recently saved bookmarks

To view your recently saved bookmarks:

  1. Scroll down to the Recent bookmarks section to see your most recent bookmarks.
  2. Tap Show all in the Recent bookmarks section to view and manage all bookmarks.

View recent searches

To view your recent searches:

  1. Scroll down to the Recent searches section to see your most recent searches.
  2. Tap Show all in the Recent searches section to view all.
  3. Tap a search term box to view the sites you previously accessed from the search.
  4. Tap the remove icon Screenshots cancel icon fx55 to remove a site from the recent search.
  5. Tap the delete icon Copnfig Editor Trash Icon to remove the recent search term box.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer