View recent tabs on your Firefox for Android homepage

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Your personalized Firefox homepage on Android makes it easy for you to pick up where you left off after your last browser session. You can access your two most recent tabs in the Jump back in section. Tap Show all to view all open tabs, all open Private Browsing tabs and all open Synced Tabs.

Open tabs

View and manage your open tabs:

 1. Tap Show all in the Jump back in section.
 2. All open tabs will appear in the tabs tray.
 3. Tap the tab preview to access the tab.
 4. Tap fx icon cancel download remove to close the tab.
 5. Swipe down to go back to your homepage.

Firefox for Android tabs tray

Private browsing tabs

View and manage your open Private Browsing tabs:

 1. Tap Show all in the Jump back in section.
 2. Tap the Private Browsing Firefox Lite Private Browsing icon icon in the tabs tray.
 3. Tap the tab preview to access the tab.
 4. Tap fx icon cancel download remove to close the tab.
 5. Swipe down to go back to your homepage.

Synced tabs

 1. Tap Show all in the Jump back in section.
 2. Tap the synced Firefox iOS 39 Synced icon icon in the tabs tray.
 3. Tap the tab preview to access the tab.
 4. Tap fx icon cancel download remove to close the tab.
 5. Swipe down to go back to your homepage.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer