เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ Firefox แสดงหน้า ที่มีไซต์อื่นฝังเอาไว้

หากคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ มักเกิดจากเว็บไซต์ที่กำหนดค่าผิดพลาด ซึ่งพยายามแสดงเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

เว็บไซต์สามารถใช้ตัวเลือก x-frame หรือ นโยบายความปลอดภัยของเนื้อหาเพื่อควบคุมว่าเว็บไซต์อื่นอาจฝังไว้บนหน้าเว็บของตนเองหรือไม่ นี่เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญในการป้องกัน clickjacking ซึ่งเป็นการโจมตีที่อนุญาตให้ไซต์ที่เป็นอันตรายหลอกให้ผู้ใช้คลิกลิงก์บนไซต์

หากต้องการเยี่ยมชมไซต์ที่แสดงข้อความนี้ คุณสามารถเปิดลิงก์ในแท็บใหม่หรือหน้าต่างใหม่ใน Firefox โปรดทราบว่าในบางกรณี หน้าการฝังจะทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีการเข้าถึงหน้าที่บล็อก ในกรณีนี้ คุณจะต้องติดต่อเจ้าของไซต์ที่เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหา

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม