Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Send button is dimmed. Can't send email.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt

more options

I asked a different question and suddenly several buttons are dimmed ("send" and "Save as draft" in particular). I can't send the email or save as a draft to send later.

I asked a different question and suddenly several buttons are dimmed ("send" and "Save as draft" in particular). I can't send the email or save as a draft to send later.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Consolidating these three topic into the one at. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1195884

They are all the same issue, just different words used to describe them.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1195885 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1195972