Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

My movies and video keeps stopping

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Because it keeps counting to one hundred over and over again why is that now please tell me fixed the problem with it now please

Because it keeps counting to one hundred over and over again why is that now please tell me fixed the problem with it now please

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am locking this thread as I believe it to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1215604