Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Social media sign in every day

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do I stop Firefox from signing me out of social media and similar sites so that i have to sign in every morning. For years, My sign in to Instagram, Facebook, Twitter and LInkedIn in particular have not required daily signing in. It is a pain to have to it every day.

How do I stop Firefox from signing me out of social media and similar sites so that i have to sign in every morning. For years, My sign in to Instagram, Facebook, Twitter and LInkedIn in particular have not required daily signing in. It is a pain to have to it every day.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This may answer your question: https://support.mozilla.org/questions/1320078