Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

android question

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hi there I have images saved on in my email thesevwere taken on my ipad from YouTube videos and I saved them as images my question with Firefox android browser will I be able get the gps coordinates of the pictures the location right clicking but will this only work on computer as I don't how to do it on my ipad

Hi there I have images saved on in my email thesevwere taken on my ipad from YouTube videos and I saved them as images my question with Firefox android browser will I be able get the gps coordinates of the pictures the location right clicking but will this only work on computer as I don't how to do it on my ipad

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This is not really to do with Firefox for Android, but is something that you may be able to see in the image viewer app on your Android device.