Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

forgot password for email account server thunderbird

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 248 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt

more options

I need to reset my password for my Thunderbird email account server mailfence.

Best,

I need to reset my password for my Thunderbird email account server mailfence. Best,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

then go to passwords in the preferences and change what needs changing, or just delete what is stored.