Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Calendar has garbage in it

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just moved to W11 and Google Calendar is messed up. The Calendar portion is fine but there appears to be extraneous bleed through in other areas. I tried icognito but that did not help. When I use Chrome the Calendar is fine.

I just moved to W11 and Google Calendar is messed up. The Calendar portion is fine but there appears to be extraneous bleed through in other areas. I tried icognito but that did not help. When I use Chrome the Calendar is fine.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What do you have set here? see screenshot With that option not check, I can replicate your issue. see last screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Make sure you allow pages to choose their own fonts.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Fonts -> Advanced
    [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above"

Hữu ích?

more options

I can't find that setting in W11 Settings or Google Calendar.

This is what I have

Hữu ích?

more options

This is about the Firefox Settings page (about:preferences).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.