Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bug in bookmarking open tabs in firefox 23.0.1

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi espand

more options

Open more than 50 tabs in firefox. Try to bookmark open tabs by "Bookmark All Tabs". Then check the bookmarks which firefox created. Some open tabs are missing in bookmarked list. I've experienced this problem multiple times.

my computer info: win-xp-sp3, firefox 23.0.1

Open more than 50 tabs in firefox. Try to bookmark open tabs by "Bookmark All Tabs". Then check the bookmarks which firefox created. Some open tabs are missing in bookmarked list. I've experienced this problem multiple times. my computer info: win-xp-sp3, firefox 23.0.1

Giải pháp được chọn

Troubleshoot the places.sqlite file and try the "bookmark all again"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Troubleshoot the places.sqlite file and try the "bookmark all again"

more options

Firefox will only bookmark a specific URL once, so if you have open the same website in more than tab then Firefox will bookmark it only once, even if it has different content (e.g. in a frame).

more options

@cor-el: "Firefox will only bookmark a specific URL once"

bookmark a specific link. then open in in firefox with some other tabs. booksmark all open tabs by "Bookmark all tabs". check bookmarks. you will see that twice (and even more) bookmarking of same link is possible.